• Actueel
  • Facebook
  • Contact
NK57 550Vergoeding Psychotherapie

Psychotherapie wordt vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering als u een verwijzing heeft van uw huisarts voor een behandeling in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Heeft u een verwijzing voor de generalistische basis-GGZ (de vroegere ‘eerstelijn’), dan heeft u afhankelijk van de zwaarte van uw problematiek recht op ongeveer 4 tot 12 zittingen. Als u een verwijzing heeft voor de specialistische GGZ (de vroegere ‘tweede lijn’), dan is er een langerdurende behandeling mogelijk (zonder een maximum aan het aantal zittingen).

Psychotherapie wordt niet meer gedeclareerd per afzonderlijke zitting. Binnen de generalistische basis-GGZ wordt gedeclareerd in de vorm van een Zorgzwaarteproduct (kort, middellang of intensief) en binnen de specialistische GGZ in de vorm van een DiagnoseBehandelCombinatie (DBC). Declareren gebeurt aan het einde van de behandeling (of na een jaar als de behandeling langer duurt). Zowel een Zorgzwaarteproduct als een Diagnose-BehandelCombinatie zijn een combinatie van diagnose, de zwaarte van uw problematiek en de totale tijd van alle behandelactiviteiten (zowel directe tijd als indirecte tijd zoals administratieve handelingen en overleg). Elke DBC en elk Zorgzwaarteproduct heeft een vast tarief dat landelijk is vastgesteld.

Voor 2015 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract voor zowel de generalistische basis-GGZ als voor de specialistische GGZ. Wij declareren direct bij uw verzekeraar en uw therapie wordt dan volledig vergoed (uw zorgverzekeraar verrekent wel met u het verplichte eigen risico).
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Afdrukken E-mailadres

Openingstijden en contact.

Maandag  08.00 - 19.00 
Dinsdag  08.00 - 19.00
Woensdag 08.00 - 19.00
Donderdag  08.00 - 19.00
Vrijdag  08.00 - 19.00
Zaterdag Op afspraak
Zondag Op afspraak

Maak een afspraak zonder verwijzing van uw huisarts
Algemeen nummer:
020-6827720 Contactformulier
Martin van Rossem:
06-55262305 Contactformulier
Jeanet Spigt:
06-38272932 Contactformulier

Klant waarderingscijfer

Waar vind u ons?